NAJNOVIJE
Tag: vinograd

Šećer šteti mladom vinu

Šećer šteti mladom vinu

Vrenje u podrumima je završeno. Kada izvršiti prvi pretok vina? Na to pitanje možemo odgovoriti ukratko: prvi pretok vina treba obaviti kada se završi alkoholno vrenje, odnosno kada je sav šećer provrio i pretvorio se u alkohol i ugljen dioksid, kada se mlado vino pročisti i kada se stalože sve netopive materije i ...

READ MORE +

Radovi u podrumu koji poboljšavaju kvalitet mladog vina

Radovi u podrumu koji poboljšavaju kvalitet mladog vina

Novo, odnosno  mlado vino treba redovno kontrolisati. Bar jednom nedeljno treba proveravati njegov ukus. Obavezna proveravati vina sa manje alkohola i kiselina, kao i ona koja se čuvaju u buradima u toplijim podrumima. U buradima treba redovno kontrolisati otpražnjeni prostor i za toliko obaviti dolivanje. Vinom ...

READ MORE +

Ugljenisani grozdovi

Ugljenisani grozdovi

MANjE iskusni vinogradari kad na čokotu uoče grozdove sa crnim ugljenisanim bobicama pretpostave da je to posledica visokih temperatura (žege). Međutim, reč je o karantinskoj bolesti - crnoj truleži grožđa. Simptomi se javljaju na svim delovima čokota, ali je najštetnija crna trulež na grožđu. Na listovima nastaju ...

READ MORE +

Crna trulež vinove loze nije posledica suše

Crna trulež vinove loze nije posledica suše

Manje iskusni vinogradari kad na čokotu uoče grozdove sa crnim ugljenisanim bobicama, pretpostave da je to posledica visokih temperatura (žege). Međutim, reč je o karantinskoj bolesti – crna trulež grožđa. Simptomi se javljaju na svim delovima čokota, ali je najštetnija na grožđu. Na listovima nastaju nepravilne ...

READ MORE +