NAJNOVIJE

Kako sprečiti proliv prasadi

Proliv prasadi je oboljenje koje se javlja u doba odbijanja prasadi od sisanja, odnosno u doba kada prasad prelazi na ishranu koncentratima.

To je već prvi stres za prasad koja se moraju naviknuti na drugu hranu i na promenu probavnog procesa.

Prerano ili prenaglo odbijanje prasadi posebno nepovoljno utiče na ravnotežu u ishrani što još više pojačava stres. Koji su preduslovi za pojavu proliva?.
U stadijumu izmene ishrane, prasad je osetljiva na napad bakterija i virusa koji svojim toksinima oštećuju probavni trakt. U vreme odbijanja javljaju se i osteodistrofije kao rahitis i atrifični rinitis. No, bitno je definisati šta je proliv prasadi po definiciji stručnjaka. To je želudačno crevni katar koji se najčešće pojavljuje u doba odbijanja prasadi od sise, stare po nekoliko nedelja.

Temeljni uzrok oboljenja je smanjena otpornost prasadi pod nepovoljnim životnim uslovima i to još za života u materici ili kasnije. U etiologiji bolesti mikroorganizmi igraju drugorazrednu ulogu, pošto su bakterije i virusi uslovno patogeni.

Razvoju katara u vidu proliva pogoduje smanjena otpornost prasadi kao posledica neuravnotežene ishrane bremenitih krmača sa viškom belančevina u obroku i manjkom minerala, nekih aminokiselina, karotena i vitamina B grupe.

Još neki uzroci dovode do proliva, osim već spomenutih stresova: nedovoljna klimatizacija krmača, slabljenje imuniteta oprašene prasadi, smeštajne prilike u kojima boravi prasad, nedovoljna čistoća prostorija koja uslovljava razvoj štetnih mikroba koji nisu apriori patogeni, ali koje osetljiva sluznica probavnog trakta ne može suzbiti – pa mikroorganizmi u crevu izazivaju upale.

Uskladiti mikroklimatske uslove

Prehlada je takođe pogodna za pojavu proliva, naročito ako je prasad zatvorena u hladnoj i vlažnoj prstoriji, bez prostirke na betonskom podu uz hladne zidove. Uzroke poremećaja ne valja tražiti samo u životinji, već i u prilikama u kojima živi. Tako je za prasad šok i smeštaj u veću grupu nepoznate prasadi, nepravilna ishrana kod rano odbijene prasadi pošto još nema dovoljno enzima za pravilno korišćenje i razgradnju hrane u probavnom traktu. U razvoju bolesti učestvuju različiti mikroorganizmi i crevne bakterije.

Ešerihija koli je sa najviše udela u izazivanju proliva jer je fiziološki pripadnik crevne flore. Ona za neke životinje postaje patogena i nosilac bolesti tek ako se životinja prilikom prasenja prehladi. Katar je akutno oboljenje praćeno pojavom belog vodenastog proliva. Bolest se može u leglu preneti od odojka na odojka, a ređe od prvog na drugo leglo. Bolesni odojci postaju prvo mlitavi nekoliko dana posle odbijanja, ili čak i pre dobiju proliv koji zaudara.

Prasad se zavlače u prostirku, gube na težini i obično ne žive dugo. Pravilno otkrivanje bolesti predmet je uspešne profilakse. Da ne dođe do proliva, uzroke ne treba tražiti samo u životinji, već i u uslovima u kojima žive. Higijena, temperatura i način ishrane pomažu da se proliv svede na minimum. Na kraju se daju i odgovarajuća hraniva da se spreči proliv. To su starter i grover. Starter se daje 3-5 dana posle odbijanja kao nastavljanje, a zatim se daje grover smesa za porast prasadi.

Taj postepeni prelaz i korišćenje navedenih smesa trebala bi biti garancija kao profilaksa da se neće javiti proliv pod uslovom da su i drugi činioci koji uslovljavaju proliv prasadi, zadovoljeni. Nutricionisti imaju više predloga sastava startera i grovera, ali velikih razlika nema u procentima komponenata.

Pravilna i raznovrsna ishrana

Da ne dođe do proliva, preventiva se bazira kroz pravilnu i raznovrsnu ishranu krmača u vreme bremenitosti. Prostorija mora biti prozračna, čista, svetla, sa optimalnom mikroklimom za prasad. Prasad nikako prerano ne odbijati od krmače, već postepeno i bez šokova, sa zdravom hranom uz antibiotike.

Sulfo preparati se mogu koristiti,ali njihova primena ne može nadomestiti higijenske mere i pravilnu ishranu. Lečenje je efikasno onda ako se istovremeno poboljšaju životni uslovi.

Najefikasniji su antibiotici širokog spektra delovanja (oksitetraciklin, klortetraciklin) čim se pojave prvi znaci bolesti. Ako prasad još siše, daje se krmačama aplikacijom geomicin koji prasad posiše s mlekom krmače. Da prasad ne dehidrira, dobro im je davati da piju kamilicu sa malo soli (0,8%).

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar