NAJNOVIJE

Prilagodite košnice za dvomatično pčelarenje

Košnice tipa pološka, s malo truda i ulaganja, mogu se prilagoditi za pčelarenje takozvanim dvomatičnim metodom, pri čemu će se za svako individualno društvo izgraditi ili posebno ili zajedničko medište za oba društva.

Za koju ćete se varijantu opredeliti zavisiće od više okolnosti. Pre svega, od broja okvira u odeljcima podeljene pološke, potom da li ste seleći ili stacionirani pčelar, od pašnih prilika u kojima pčelarite, da li pri radu u punoj sezoni imate pomoćnika na pčelinjaku ili ne i tako dalje.

Košnice pološke treba pregraditi po sredini vertikalnom daskom, tako da dobro dihtuje i onemogućava mešanje pčela iz dva društva. Svako društvo treba da ima svoje daske-prekrivače boje, u ovom slučaju treba raditi iz parčadi. Društva u odeljcima radiće individualno, što znači da svako društvo mora imati svoje leto. U proleće treba nastojati da se društva što bolje razviju za bagremovu pašu. Na 7-10 dana pred bagremovu pašu, ako ste se opredelili za korišćenje zajedničkog medišta, možete postupiti na dva načina :
Prvi je da iz jednog odeljka oduzmete maticu i sa 3-4 okvira s medom, polenom, maticom i pčelama formirate nukleus. Potom izvucite pregradnu dasku, pčelama u oba društva pomoću ljute rakije izjednačite miris, a okvire s leglom koncentrišite u sredini košnice. Radi opreznosti maticu koja je ostala u pološki možete držati 24 časa u kavezu, a potom osloboditi. Na mesto oduzetih okvira dodaje se izgrađeno saće iz rezerve. Kada pčele na pašu počnu da pune nektarom krajnje okvire u pološki, dodaćete zajedničko medište.

U ovom slučaju dobićete dvostruko više meda od spojenih društava nego da ste ih ostavili individualno da koriste pašu. Spojena društva imaće srazmerno veći broj pčela zbiračica nektara i polena, pa je i prinos veći. Posle iskorišćenih paša, društvo u pološki treba podeliti tako da u svakom odeljku bude jednak broj okvira s leglom i količinom meda i praha. U odeljku bez matice treba dodati mladu sparenu maticu.

Druga varijanta se sastoji u tome da pred bagremovu pašu preko oba društva u pološki postavite matičnu rešetku, a preko nje medište koje će biti zajedničko u glavnoj paši za oba društva. Pčele zbiračice oba normalna društva unosiće nektar u zajedničko medište i transformisati ga u med, a da pri tom među pčelama, iako miris nije izjednačen, neće doći do kočenja. Ova varijanta je nešto lakša za rad, ali daje i nešto manji prinos meda u poređenju sa prethodnom.

Ako odlučite da za svako novo društvo u pološki izgradite posebno polumedište, zadržite zajednički krov pološke da biste uštedeli u materijalu, ali i iz praktičnih razloga.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar