NAJNOVIJE

Šta treba raditi u mladom vinogradu – starosti do tri godine?

Od posebne pažnje za dobar razvoj čokota je nega mladog vinogrda. U trećoj godini neophodne su sledeće agrotehničke mere.

Obrada i održavanje zemljišta – Posle sadnje primeniti plitku obradu zemljišta, ovom obradom zemljišni površinski sloj se rastrese, usitni, razbije se pokorica i unište korovske biljke.

      Nega mladih čokota – Nega mladih čokota sastoji se od primene mera zelene rezidbe, vezivanje lastara, zaštite listova i lastara od bolesti. Od mera zelene rezidbe primenjuje se lačenje, tj. uklanjanje suvišnih lastara. U prvoj godini neguju se najčešće dva lastara, a ukoliko izbije veći broj lastara oni se uklanjaju lačenjem u vreme kada dostignu 20-30cm. Ostavljeni lastari u toku godine privezuju se za postavljeno kolje. Dva puta u toku vegetacije vrši se uklanjanje brandusa, površinskih žila. Pri tome se otkrije spojno mesto kalema i deo ispod njega, a oštrim nožem odsecaju brandusi. Ovom merom postiže se razvoj dubinskih žila koje su najvažnije.Zaštita u mladom  vinogradu svodi se na nekoliko tretiranja protiv plamenjače.

      Rezidba mladih čokota – U jesen prve godine nakon opadanje lišća, a pre pojave jačih mrazeva, vrši se rezidba. Prilikom rezidbe oba negovana lastara orežu se na po dva vidljiva, zdrava okca.

Zagrtanje čokota – Nakon rezidbe i odstranjivanje loze, vrši se jesenja duboka obrada zemljišta, oranje do dubine od 20cm.koje se kombinuje sa zagrtanjem čokota. U proleće druge godine obavlja se ručno odgrtanje čokota. U toku godine vrši se nekoliko plitkih obrade zemljišta u cilju stalnog održavanja zemljišta u rastresitom stanju, uništavanju korova.

Mere zelene rezidbe – U vreme kada mladi zeleni lastari dostignu dužinu 20-30cm, pristupa se lačenju pri kome se po čokotu ostavljaju 1-3 lastara, zavisno od uzgojnog oblika. U ovoj godini neophodno je izvršiti  uklanjanje zaperaka kako bi se omogućio što uspešniji i brži razvoj osnovnih lastara. Vezivanje zelenih lastara obavlja se na svakih 15-20cm porasta uz kolje, a to je neophodno da bi se dobili pravi lastari, odnosno buduće stablo.

Ostale mere – U drugoj godini neophodno je intezivirati zaštitu u cilju očuvanja lisne mase i blagovremenog sazrevanja lastara. U toku druge godine vrši se i neophodno prihranjivanje mineralnim đubrivima.

Radovi u trećoj godini. U ovoj godini najvažnije mere su: rezidba na zrelo, koja se obavlja u proleće kada se formira horizontalni deo kordunice i vrši odabir lastara, a takođe i odabir položaja budući rodnih čvorova. Rezidbom na zeleno uklanjaju se svi nepotrebni lastari izbili iz višegodišnjeg dela stabla, kordunica i i lastara u osnovi čokota. U toku vegetacije sprovodi se nekoliko prašenja u cilju razbijanja pokorice, uništavanje korova, rastresanja zemljišta. Zaštita od bolesti i štetočina je posebno značajna, a broj tretiranja se povećava na 5-6 zavisno od vremenskih uslova, odnosno uslova za pojavu plamenjače, pepelnice i botritisa.

 

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar