NAJNOVIJE

Ugljenisani grozdovi

MANjE iskusni vinogradari kad na čokotu uoče grozdove sa crnim ugljenisanim bobicama pretpostave da je to posledica visokih temperatura (žege). Međutim, reč je o karantinskoj bolesti – crnoj truleži grožđa.

Simptomi se javljaju na svim delovima čokota, ali je najštetnija crna trulež na grožđu. Na listovima nastaju nepravilne pege veličine od jedan do pet milimetara. Pege su svetlosmeđe boje, oivičene tamnijom linijom, a u okviru pege se nalaze crna plodna telašca (piknidi). Na lastarima se pojavljuju sitne pege kao na lišću. Pri ranijem napadu bobice se smežuraju i potamne, kod napada starijih bobica nastaju žućkaste mrlje koje obuhvataju celu bobicu, koja se smežura i pocrni. Na peteljkama lista nastaju duguljaste pege, od tamnosmeđe do crne boje, koje prouzrokuju sušenje čitavog lista.

Gljiva prezimljava u opalim bobicama na površini zemljišta ili na zaostalim zaraženim trulim grozdovima na čokotu. U proleće po kretanju vegetacije primarnu infekciju obavljaju askospore i piknospore, koje se oslobađaju posle kiše. Na temperaturi od 13 stepeni dužina vlaženja lista za infekciju je 12 sati, a na 18 stepeni osam sati. Kiša i vetar su najčešći prenosioci zaraze.

Zaražene grozdove i zaraženu lozu treba orezati i spaliti. Hemijska zaštita se obavlja pre i posle cvetanja, istovremeno sa zaštitom protiv pepelnice i plamenjače, uz upotrebu fungicida na bazi bakra, kaptana, cimoksanila, folpeta ili kresoksim-metila.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar