NAJNOVIJE

Žica na špaliru

Novi zasadi vinograda zahtevaju i odgovarajuću potporu (naslon). Pisali smo o stubovima, a danas – kako u špaliru postaviti žicu (jednu ili dve)?

Preporuka za aortu prokupac: Prvi sprat (odozdo nagore) – prva žica na 60 cm. Drugi sprat – na 90 cm jedna žica + 10 cm druga paraleno na drugoj strani stuba. Treći sprat – jedna žica na 130 cm +10 cm druga paralelno takođe na drugoj strani stuba.

Preporuka za kaberne, šardone, merlo: Prvi sprat – (odozdo nagore) prva žica na 65-70 cm. Drugi sprat – žica na 90 cm (npr. glava se veže na 70cm, a lastari se vežu na drugoj 90cm pa se vrate na 70 cm i vežu). Treći sprat – 115 cm jedna +10 cm druga paralelno na drugoj strani stuba. Četvrti sprat – jedna na 160 cm + 10 cm druga paralelna.

Mora se voditi računa da lastari počevši od drugog sprata budu postavljeni između paralelnih žica u tom spratu. Što se tiče vinove loze oko okućnica na njoj se može postaviti i po jedna žica po spratu – jer, pretpostavljamo da je reč o samo par čokota.

Žica kao naslon može biti od različitog materija: pocinkovana, od plastike, aluminijuma i drugih legura. Najčešće je u upotrebi pocinkovana žica.

Prečnik žice zavisi od njene funkcije u špaliru i kreće se u granicama:

* za žice u špaliru za koje se privezuju krakovi kordunice, prečnika od 3,1 do 3,8 mm.

* za žice u špaliru za koje se vezuju lukovi, prečnik od 2,4 – 2,8 mm.

* za žice za koje se privezuju lastari, prečnik od 2,0 – 2,4 mm.

* žice koje se upotrebljavaju za lengerisanje čeonih stubova imaju prečnik od 4 -5 mm.

(Novosti)

Tagovi:

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar