NAJNOVIJE

Bolesti unete iz voćnjaka

Obrani plodovi sa voćaka su zdravi uneti u skladište, ali ubrzo počinju da obolevaju. Šta je razlog tome?

Treba razlikovati fiziološke od gljivičnih bolesti. U fiziološke bolesti spadaju: gorke i jonatanove pege, staklavost i posmeđivanje pokožice.

Gorke pege nastaju u voćnjaku, ali su vidljive tek u skladištu. One se delimično mogu suzbiti pravilnim đubrenjem, redovnim navodnjavanjem i pravovremenom berbom zrelih plodova. Na rano ubranim plodovima fleke su masovnije i izraženije.

Jonatanove pege javljaju se na pokožici ploda u vidu manje okruglih ili nepravilnih pega, mrke do crne boje. Bolest je dobila ime po sorti jabuke jonatan, na koju je izuzetno osetljiva. Bolest je izražena na sunčanim parcelama, a pege se najefikasnije sprečavaju pravovremenom berbom, brzim skladištenjem i optimalnim uslovima čuvanja.

I parazitske gljive utiču na pojavu bolesti u vidu plesni i truleži. One su prisutne na plodovima u trenutku berbe, pa sa njima i dospevaju u skladište. Ubrzo zatim plod počinje da truli.

Smeđa trulež ploda se razvija na višim temperaturama u skladištu. Osim ovih simptoma, jabuku može da zahvati crna ili sterilna monilija. Plodovi postaju crni ili tamnoljubičasti, a tkivo ispod kožice je smeđe. Slična ovoj bolesti je i siva plesan, koja izaziva trulež mesa plodova.

Gorka trulež predstavlja glavni problem kod čuvanja jabuka, a nešto manje kada su kruške u pitanju. Do naseljavanja parazita na plodovima dolazi najčešće u poslednja dva meseca pred berbu. Kiše u tom periodu takođe doprinose infekcijama. Bolest se masovno razvija u skladištu u januaru.

Efikasna zaštita od razvoja skladišnih bolesti je pažljivo ubiranje plodova tokom berbe jer se na taj način sprečavaju mehanička oštećenja. Voćke se moraju adekvatno štititi tokom vegetacije da bi opasnost od bolesti u skladištima bila što manja.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar