NAJNOVIJE

ZAŠTO PAS PTIČAR JURI DIVLJAČ

Zadatak psa ptičara je da prilikom lova nanjušenu i pronađenu divljač stajanjem markira, čime omogućava lovcu da se približi i pripremi za odstrel. U trenutku dizanja divljači sa ležišta i ispaljivanja hica, pas zauzima ležeći položaj, da bi po odstrelu pronašao i doneo ulov.

U većine ptičara, pored straha od hica, najzastupljenija mana u radu je nemir na divljač. Mada je u ptičara selekcijom vrlo istaknuta osobina da stane i zauzme karakterističan stav, kada njuhom oseti divljač ili je opazi, dolaženje do izražaja ove osobine i upotrebljivost ptičara u lovu, zavisiće i od uspeha prethodne obuke i uvežbavanja.

Ukoliko vežbe na „mirnoću na divljač“ izostanu, ili se nedovoljno sprovedu, gotovo je sigurno da ćemo imati psa koji umesto da markira, uporno razgoni divljač. U takve pse spadaju i oni koji osetivši divljač malo zastanu, a onda se zatrče i „na prazno“ dignu divljač. A od takvih pasa nikakva je korist u lovu.

Da bi se prirodna osobina čvrstog stajanja na divljač u potpunosti razvila, još odmalena pomoću dugog povoca prisiljavamo psa da u lovištu pronađenu divljač ne proganja, već da osetivši je u blizini, stane kao ukopan i nepomično sačeka da mu se približimo.

A to se postiže tako što svako drugačije ponašanje od propisanog kažnjavamo bolnim trzanjem povoca.

Valja znati da se pas mirnoći na divljač mnogo brže i uspešnije uči ukoliko se vežbanje izvodi isključivo na pernatu divljač. Pas je naime i sam svestan da bezglavnom jurnjavom na fazana, ne postiže ništa više nego da ih digne u vazduh, dok kod zeca uvek postoji šansa da ga jurnjavom uhvati, pa je tu isušenje za ragonjenjem divljači veće.

Kod onih pasa koji su uporni u razgonjenju divljači, valja upotrebiti i grublja sredstva da ih od toga odučimo. To pored pogotka praćkom može biti i nazubljena ogrlica na dugačkom povocu. U trenutku kada pas umesto da stane na divljač zajuri za njom, zatezanje povoca pričiniće mu jak bol. Ponav ljanjem ove vežbe u psa će se stvoriti i strah od bola koji će ga brzo odviknuti da pravi takve krupne greške u radu, kakva je razgonjenje divljači.

(Moje selo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar