NAJNOVIJE
Najnovije

Seme paprike za novi rod

Seme paprike za novi rod

Seme paprike je bubrežastog oblika, glatke površine i bledožućkaste boje. Dužina semena je 3-4 mm, širina 2-3 mm, a debljina 1 mm. U jednom gramu ima 150-200 semenki. Seme uz povoljne uslove čuvanja može zadržati klijavost i do pet godina. Za vađenje semena koristite zrele plodove - crvene, narandžaste ili ...

READ MORE +

Žuto lišće znak za berbu

Žuto lišće znak za berbu

Pravilno određivanje tehnološke zrelosti šargarepe i vremena vađenja od bitnog su značaja za dužinu čuvanja, odnosno intenzitet sušenja, prerastanja i truljenja u toku čuvanja. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi počnu fiziološki da odumiru.Tada je translokacija asimilativa iz listova u zadebljali ...

READ MORE +