NAJNOVIJE

Dadan-Blat za početnike

Odgajivači pčela u našoj zemlji koriste na desetine vrsta košnica, ali su uglavnom u upotrebi četiri tipa – Dadan-Blatova, Langstrot-Rutova, pološka i A. Ž. košnica.

Ovim tekstom želimo da pomognemo pre svega novim i petencijalnim odgajvačima da odaberu adekvatne kućice za svoje pčele.

Dadan–Blatova košnica pogodna je za početnike. Procenjuje se da je svaka druga košnica u Srbiji ovog tipa. Sa njom se lako pčelari i zato je najpogodnija za početnike. U ovoj košnici se dobija i veoma kvalitetan med, jer se u medištima nalaze poluokviri u kojima matica ne leže jaja. Stoga se i dobija gotovo bezbojan med, bez larvinih košuljica.

Prostrano plodište omogućava nesmetan razvoj pčelinjeg društva. U saću s 12 okvira ima oko sto hiljada ćelija. Polovina je dovoljna za razvoj pčela, dok se u preostalim može nakupiti oko 25 kg meda i polenovog praha, što je dovoljno za prezimljavanje.

Langstrot-Rutova štedi vreme. Ova košnica, kažu, štedi radno vreme jer se treći nastavak blagovremeno ubacuje između dva legla i sprečava nagon za prirodnim rojenjem. Naime, posle bagremove paše, bez obzira na stanje u medištu, plodište je redovno puno meda, praha i legla. Matica tada nema slobodnih ćelija za polaganje jaja. Međutim, ubacivanjem trećeg nastavka usred plodišta košnica se proširuje i matica dobija dovoljno prostora za polaganje jaja. U stvari, pčelinje društvo se tako priprema za narednu pašu (suncokret, beli bosiljak…). U drugim košnicama to nije moguće.

Pološka je pogodna za penzionere. Pološka je s pravom dobila naziv – penzionerska košnica, jer i najumornije ruke mogu da podignu ili spuste ram. Laka je, pogodna za selidbu i premeštanje. U njoj se lako formiraju veštački rojevi, a pčelinja društva dobro izvalače satne osnove. Pološka, međutim, ima i mana. Pčelinje društvo se u njoj bori s niskim zimskim temperaturama pa se u proleće teže obnavlja.

A. Ž. košnice su dugotrajne. Odčetiri navedena tipa košnica, Albert-Žnideršičeva ima najviše mana. Glavni nedostatak je što se grabež pčela pojavljuje mnogo češće neko kod drugih košnica, a učestalo je i lutanje matica. Inače, ona je najlakša za selidbu.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar