NAJNOVIJE

Malina mora da se neguje i posle berbe

Malina je privredno jedna od najznačajnijih voćnih vrsta u našoj zemlji zahvaljujući visokoj rentabilnosti proizvodnje, povoljnim prirodnim uslovima i mogućnosti plasmana u svežem i prerađenom obliku, na domaće ali i inostrano tržište.

Poslednjih godina značajno je povećano interesovanje privrednih organizacija i individualnih proizvođača za podizanje novih zasada maline.

Proizvodnja maline zasnovana na stručnoj osnovi, savremenoj agrotehnici i sortimentu obezbeđuje visoke prinose i kvalitet prve klase. Ipak, to nije česta slika u našim malinjacima. I pored duge tradicije i godina iskustva u proizvodnji, prinosi koji se danas ostvaruju znatno su niži od biološkog potencijala.

Malina je biljka koja zahteva negu tokom cele godine, od obrade zemljišta preko rezidbe, zaštite i berbe. Međutim, najčešći slučaj je da posle završene berbe proizvođači više ne ulaze u svoje malinjake.

Najvažniji radovi počinju upravo posle berbe jer je to preduslov za dobru pripremu biljke za zimski period i normalan rast i razvoj u narednoj godini. U ovom periodu treba ukloniti dvogodišnje izdanke koji su doneli rod do same zemlje. Oni mogu biti zaraženi gljivičnim patogenima i predstavljaju izvor inokuluma za druge zdrave biljke. Rezidbom obezbediti odgovarajući razmak između izdanaka, čime se omogućava strujanje vazduha, ujednačena izloženost sunčevim zracima i umanjuje mogućnost pojave bolesti.

Obavezna mera posle berbe treba da bude i uklanjanje korova u redovima i između biljaka u redu. Međuredno kultiviranje obezbediće dobru aeraciju zemljišta i optimalnu vlažnost biljkama.

Nakon obavljanja ovih radova treba nastaviti sa hemijskom zaštitom i sprečavanjem pojave bolesti kestenjaste pegavosti i sušenja izdanaka maline koju uzrokuje gljiva Didymella applanata. Za tretman posle berbe treba primeniti preparat Duofen, u količni 1,5 l/ha. Ovom preparatu dodati folijarno hranivo Wuxal Boron, u količini 1 l/ha. Reč je o hranivu sa povećanim sadržajem bora. Bor utiče na produženje meristemske aktivnosti rodnih pupoljaka pa tretiranjem posle berbe pomaže se rodnim pupoljcima da uđu u zimu dobro pripremljeni.

Više o hemijskoj zaštiti maline na telefon 011/7852-770.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar