NAJNOVIJE
Najnovije

Kada kastrirati mušku prasad za tov?

Kada kastrirati mušku prasad za tov?

Na velikim farmama prasad se štroji trećeg dana po prašenju, a na manjim odgajivači to rade pred zalučenjem. Strručnjaci kažu da štrojenje muških jedinki težine 60-70 kilograma ima niz prednosti, pre svega zbog manje potrošnje hrane i kvalitetnijeg mesa.https://youtu.be/scDfNqF8FE0

READ MORE +