NAJNOVIJE

Zaštita vinograda

Tradicija i kultura gajenja vinove loze u pojedinim delovima Srbije opstali su i u najtežim godinama. Mnogobrojni su problemi sa kojima se vinogradari svakodnevno suočavaju: od pojave bolesti, oštećenja insekata do različitih abiotičkih faktora.

Ipak, svaka godina je jedan novi izazov i prilika da se na kraju proizvede vrhunsko vino.

U ovom periodu vinova loza je u fazi kada su bobice veličine zrna graška. S obzirom na intenzivan porast svih biljnih delova vinova loza je sada osetljiva na infekcije prouzrokovača plamenjače i pepelnice.

Plamenjača i pepelnica razvijaju se na listovima, lastarima, cvetu, i bobicama, što ih čini ekonomski značajnim problemom. Pepelnica se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća, pa do kraja vegetacionog perioda. Zaraze nastaju u uslovima vlažnog i suvog vremena. Na plamenjaču, vinova loza je najosetljivija u fenofazi intenzivnog porasta, a bobice sve dok na njima ima stoma, odnosno od zametanja do veličine zrna graška.

Kako bi se sprečila pojava plamenjače za naredni tretman preporučuje se preparat kao što je Shavit 72 WDG u količini 3 kg/ha a za pepelnicu preparat Nimrod, u količini 0,8 l/ha.

Pored stalne opasnosti koju uzrokuju ovi patogeni značajan problem sada je i druga generacija grožđanog moljca. Njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti zbog gustine sadnje ili velike bujnosti.

Grožđani moljac ima tri generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko dana ih je teško uočiti jer su uglavnom na kori ili naličju listova. Lete u sumrak ili rano ujutru. Gusenice druge generacije razvijaju se na bobicama, koje su veličine zrna graška ili veće, dok se treća generacija razvija na poluzrelim i zrelim bobicama.

Prisustvo grožđanog moljca, pored direktnog oštećenja cvetova i bobica, stvara povoljno mesto za infekcije i pogoduje širenju sive truleži, koju uzrokuje gljiva Botrytis cinerea.

Najbolji način suzbijanja grožđanog moljca, zbog ekonomičnosti i visoke efikasnosti je primena preparata Savanur, u količini 1,5 l/ha, jer brzo deluje i time sprečava ubušivanje gusenice u bobice.

Ukoliko imate dodatnih pitanja obratite se našim stručnjacima na telefon 011/7852-767.

(Novosti)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar