NAJNOVIJE

Koja domaća živina nosi krupna jaja: GUŠČIJA ZA KAJGANU

Težina jaja domaće živine zavisi od vrste, rase, jedinke (individue), ali i od faktora spoljne sredine. Prosečne težine jaja nekih vrsta domaće živine su: guska endemska 215 grama, ćurka 75 grama, plovka mošusna 70 grama, plovka pekinška 80 grama, kokoš leghorn 58 grama, morka (biserka) 48 grama.

Živina će nositi teža jaja, ako dobija pravilno izbalansiranu hranu.

Inače, kokošija jaja se prema težini klasiraju u sledeće kategorije: SS klasa jaja teže 65 grama, S klasa – 60 grama, A klasa – 50 do 60 grama, C klasa – 45 do 50 grama, D kalasa – do 45 grama. Ovako klasirana jaja nalaze se u prometu na našem tržištu.

(Moje selo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar