NAJNOVIJE
Najnovije

MUŠMULA SE BERE U POZNU JESEN

MUŠMULA SE BERE U POZNU JESEN

Mušmula rađa plodovima koji, kad odstoje, liče na krupne bronzane šipurke. Pomalo srodna s divljom jabukom, ova ukusna koštunica, nažalost, sve više gubi svoju ulogu i ugled u ishrani stanovništva. Mušmula cveta u drugoj polovini aprila i prvoj polovini maja belim, krupnim pojedinačnim cvetovima na vrhovima ...

READ MORE +

ISHRANA SUPRASNIH KRMAČA – BEZ OBROKA NA DAN PRAŠENJA

ISHRANA SUPRASNIH KRMAČA – BEZ OBROKA NA DAN PRAŠENJA

Nekoliko dana pred prašenje smanjivati količinu hrane, a posle prašenja davati kilogram mekinja dnevno i vode po volji. Podeljena su mišljenja stručnjaka o dnevnoj količini hrane za suprasne krmače. Međutim, praksa je pokazala da je teško izvodljivo krmače u periodu bremenitosti hraniti različitim količinama hrane. ...

READ MORE +

Izbegnite greške prilikom sadnje voćaka

Izbegnite greške prilikom sadnje voćaka

Većina voćnih vrsta su dugovečne i jednom zasađen voćnjak na istom mestu ostaje više decenija. Pri zasnivanju voćaka moguće su greške koje se kasnije vrlo teško ispravljaju, uz velike troškove ili su čak nepopravljive. Među najčešće greške pri zasnivanju voćnjaka koje se teško saniraju spada pogrešan izbor vrste, ...

READ MORE +

Jesenje razdvanjanje golubica od mužjaka

Jesenje razdvanjanje golubica od mužjaka

Pri uzgoju golubova za meso, tovnih rasa golubova, ukoliko imamo odlične uslove - topao ili golubarnik koji se greje, nije za preporuku i uglavnom se ne vrši jesenje razdvajanje polova golubova. No ukoliko nemamo uslove za grejanje golubarnika ili ukoliko želimo da odmorimo golubice od prekomernog nošenja jaja i ...

READ MORE +

Umesto iz tegle med se jede iz saća

Umesto iz tegle med se jede iz saća

Ovako proizveden med bukvalno biva nedodirnut ljudskom rukom, nije imao dodira ni sa otklapačem saća ni sa centrifugom, pumpom ili ambalažom. Baš zbog ovoga, siguran da između njega i meda nije bilo posrednika, pre svega čoveka koji zna svakakve podvale, sve oprezniji svetski kupac ne žali da ovakav med, med u ...

READ MORE +

Kada krave oboljevaju od ketoze

Kada krave oboljevaju od ketoze

Ketoza se može sprečiti pravilnom ishranom i regulacijom težine pred laktaciju, a tačna dijagnoza se postavlja kontrolom mleka i mokraće.  Ketoza je bolest visokoproduktivnih mlečnih krava koja se javljanajčešće u ranoj laktaciji i to u prve dve do četiri nedelje nakonporođaja. Tada su energetske potrebe krave u ...

READ MORE +

Koke za zdravu trpezu i ukras u dvorištu

Koke za zdravu trpezu i ukras u dvorištu

Već decenijama u takozvanom industrijskom načinu gajenja živine dominiraju mnogi hibridi selekcionisani tako da jedni daju dosta jaja uz minimalnu potrošnju hrane i kavezni sistem gajenja, a drugi dosta mesa uz brz prirast. Iako je ovakav način odgoja sigurno doneo veću zaradu, živinari u razvijenim zemljama ponovo ...

READ MORE +

Ženka kunića se pari u kavezu mužjaka

Ženka kunića se pari u kavezu mužjaka

Kuniće počinjemo razmnožavati kada dostignu polnu zrelost, a to opažamo po polnom nagonu. Sposobnost oplodnje nastupa kasnije a uslovljena je razvojem tela koje omogućava da životinja podnese porođaj i othrani mlade. Vreme parenja različito je kod pojedinih rasa. Kod malih i srednjih posle 4-6 meseci starosti a ...

READ MORE +

Mlade ovce za priplod

Mlade ovce za priplod

U našim uslovima u većini slučajeva prvi pripust počinje sa navršenih 18 meseci starosti. Takva praksa nema naučno opravdanje i ona je rezultat negativne odgajivačke tradicije i ekstenzivnog načina odgajivanja ovaca u njegovom punom značenju. Teško se može govoriti o rentabilnoj proizvodnji sa prvim pripustom od 18 ...

READ MORE +

Koliko je važna uloga ovna

Koliko je važna uloga ovna

Među svim stihijama našeg posleratnog stočarstva, ovčarstvo svakako zauzima prvo mesto. U skladu s tim i način razmišljanja odgajivača ovaca je tradicionalan, dakle pun predrasuda i zabluda. Jedna od njih je da ovan služi isključivo zato da bi oplodio ovcu. Međutim, značaj ovna u povećanju produktivnosti ovčarske ...

READ MORE +