NAJNOVIJE

Podsticaji za nepoljoprivredne poslove na selu

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu; radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata; radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica, vetrenjača; izgradnju bazena itd);

2) podsticaji programu za podršku investicijama za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti;

3) podsticaji programu za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade i profesionalizacije turističkih internet stranica.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju:

fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polj. gazdinstva,

preduzetnik,

pravno lice: privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice); zemljoradnička zadruga; srednja škola; manastir, crkva, zadužbina; turistička organizacija; udruženje.

Podsticaji se ostvaruju na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja.

Podnošenje Konkursne prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom Upravi za agrarna plaćanja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

(Moje selo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar