NAJNOVIJE
Tag: slajd1

Gajenje oraha je unosan posao

Gajenje oraha je unosan posao

Sadnice ove voćke skupe, ali su ukupna ulaganja u zasad mala. Dok orah ne razgrana krošnju, na istoj parceli mogu se par godina uzgajati druge voćne i povrtarske vrste. „Ne slomi ga, al zube polomi...“, kaže pesnik! Ali, bez obzira na svoju tvrdoću, plod oraha je na srpskom tržištu deficitaran i veoma tražen. ...

READ MORE +

Zablude o đubrenju i rezidbi vinove loze

Zablude o đubrenju i rezidbi vinove loze

Jesenje – zimskom rezidbom treba „okresati“ - odstraniti izdužene i nerodne elemente, dok se rezovi na rodnim elementima ostavljaju za proleće. Danas je većini vinogradara jasno da bez redovne upotrebe đubriva nema kvalitetne i rentabilne vinogradarske proizvodnje. Međutim, kako ukazuju stručnjaci, kvalitet i ...

READ MORE +

Obavezan tretman semena pšenice

Obavezan tretman semena pšenice

Ima više od deset dana kako je počela setva pšenice i kao i svake godine stručnjaci nemaju uvid u to koliko je u ovom trenutku posejano sertifikovanog semena, a koliko onog „sa tavana“. Proizvođači sami određuju šta je za njih najbolje, a rezultati zavise od mnogo faktora. Tako da se danas na našim njivama može naći i ...

READ MORE +

TRITIKALE: Hibrid pšenice i raži

TRITIKALE: Hibrid pšenice i raži

Tritikale je međuvrsni hibrid pšenice (Triticum) i raži (Secale). Kao nova vrsta,pokupila je najbolje osobine od oba roditelja. Jako se bokori i ima brz porast u proleće. Vrlo je prilagodljiva biljka, dobro uspeva i na sušnim i na kiselim zemljištima. Prezimljava bolje od pšenice, a otpornija je na nagla ...

READ MORE +