NAJNOVIJE

Sprečite rojenje pčela

SKLONOST ka rojenju je normalna osobina pčelinjeg društva i nasleđuje se. Pored genetskog opterećenja, razlozi nastajanja rojevog nagona su i prenatrpanost pčelama, leglom i hranom, stara matica, neadekvatno rastojanje između ramova i loša ventilacija.

Pretpostavlja se da je jedan od glavnih razloga rojevog nagona i obrazovanje rojevih matičnjaka. Ovo postaje izraženije kada je prostor prenaseljen i kada pčele ne mogu adekvatno da priđu odgovarajućim larvama. Tada temperatura postaje nešto veća, pa takve pčele idu uglavnom ka rubovima ramova, gde se nalaze matičnjaci. Zato moramo mlade pčele stalno zapošljavati na izvlačenju novog saća i građevnjaka dodavanjem okvira sa voštano satnom osnovom i dodavanjem okvira građevnjaka.

Okviri sa satnim osnovama dodaju se, po pravilu, u plodište, odmah do legla i to jedan okvir, na primer s leve strane danas, a drugi okvir sa satnim osnovama sa desne strane legla kroz pet do sedam dana. Na taj način mlade pčele imaće dovoljno prostora za svoje angažovanje i neće „razmišljati“ o rojenju. Kod pčelara-početnika, koji nemaju dovoljan broj izvučenih satnih osnova, ovaj postupak dodavanja satnih osnova je i prilika da se one izvuku za dalju upotrebu. Nagon za rojenje se može sprečiti i prevešavanjem okvira sa leglom i mladim pčelama iz plodišta u medište.

Nijedan način saniranja nije 100 odsto siguran i treba se prvo truditi da do nagona ne dođe. Nema veće greške za pčelara u ovom mesecu od kašnjenja u proširenju košnice medišnim prostorom, jer tada dnevni unos nektara može biti 8-10 kg, a ponekad i 14 kg. Zato treba imati u rezervi nastavke i polunastavke sa makar 50 odsto izvučenih ramova.

LR košnici se dodaje nastavak tako što se iz drugog plodišta izvade dva rama sa medom i ubace u sredinu trećeg nastavka. Nastavljaju se samo plodišta koja su gusto zaposednuta pčelama i kada saće uzduž satonoša pobeli. Sva prazna mesta u trećem nastavku se popunjavaju sa praznim izvučenim ramovima i osnovama, a na mesto dva oduzeta rama iz plodišta dodati izvučene ramove. Kod DB košnice takođe se dodaju polunastavci.

Podsećamo pčelare da u ovom mesecu dobra ventilacija u košnici predstavlja izuzetno važan faktor uspešnog pčelarenja, posebno za ostvarivanje visokih prinosa. Jer, u bagremovoj paši pčele treba da prerade nektar (sa oko 60 odsto vode) u med (sa oko 18 odsto vode). To je velika količina vode koju treba odstraniti iz košnice, u čemu pomaže besprekorna ventilacija. To se postiže: otvaranjem širom leta košnice (potpuno skloniti letvicu kojom se reguliše leto na košnici), podizanjem poklopne daske za oko 0,5 cm, zaštitom košnice od visokih temperatura (jednim listom novina ispod krova) …

Postavljanje kontrolne vage na pčelinjaku u vreme medobranja je izuzetno koristan korak u ovom periodu. Savremeni pčelinjak se ne može zamisliti bez kontrolne vage, jer se može kontrolisati prinos meda, utvrditi kad počinje, a kad prestaje paša, kada treba dodati nastavke…

Skrećemo pažnju pčelarima – početnicima na mogućnost povećanja medišnog prostora bez dodavanja novih nastavaka. To se postiže razređivanjem okvira na početku glavne paše i to tako što se u medištu ostave po 9 umesto po 10 okvira. U ovom mesecu treba izvršiti odgovarajuće pripreme za zamenu matica i proizvodnju rojeva. Najbolje je formirati rojeve po završetku bagremove paše, kako bi efikasno iskoristili svaki dan proleća, jer je prava snaga razvoja upravo u ovom mesecu. Da bi se to postiglo, neophodne su kvalitetne mlade matice.

Maj je idealan mesec za sakupljanje cvetnog praha. Ako u košnicama ima dosta okvira sa cvetnim prahom, onda iz svake košnice uzeti po 1-2 ovakva rama, staviti ih u nastavke i dodati pčelinjim društvima, koje će ih zaliti medom i poklopiti.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar