NAJNOVIJE

PRIKRIVENE UPALE VIMENA – Kako sprečiti mastitis muznih krava?

Jedini znak prikrivene upale vimena krava muzara je izlučivanje povećanog broja, za oko nevidljivih somatskih ćelija u mleku.

Najveće štete i gubici u proizvodnji mleka posledica su prikrivenih  upala vimena.Prikrivene upale vimena čine 90% od svih poremećaja u lučenju vimena . Osnovna karakteristika im je da nema spoljašnjih znakova po kojima bi se obolenje moglo prepoznati pa može mesecima biti neprimetno. Jedini znak prikrivene upale vimena je izlučivanje povećanog broja, za oko nevidljivih somatskih ćelija u mleku. Što je broj somatskih ćelija u mleku veći, veća je i verovatnoća da se radi o infekciji vimena patogenim bakterijama,što se može utvrditi samo bakteriološkim pregledom mleka.

Kod infekcije bakterijama iz okoline , oko 51% svih gubitaka proizvođača mleka pripisuje se smanjenoj proizvodnji mleka, oko 33% neupotrebljivosti mleka , a ostalo su trškovi lekova i lečenja.

      Uzrok bakterijskih upala vimena su infekcije patogenim mikroorganizama- bakterijama, zbog loših higijenskih uslova smeštaja i muže krava. Infekcija nastaje na dva načina :zarazom, tj. prenošenjem uzročnika bolesti sa bolesne na zdravu kravu, i infekcijom vimena bakterijama iz okoline. U prvom slučaju primarni izvor infekcije je vime bolesne krave, a u drugom nečista okolina ukratko prljavština u neposrednoj okolini  sa kojom krava dolazi u dodir.

Ovakva podela uzročnika mastitičnih bolesti upućuje na izvor, ali i na način infekcije. Bez obzira na uzrok i poreklo, najčešći  oblik mastitičnih bolesti su prikrivene  upale vimena, bolest kod kojih nema spoljašnjih znakova  po kojima bi se mogla prepoznati. Jedini dokazivi predznak ili znak bolesti je izlučivanje povećanog broja somatskih  ćelija u mleku koje zbog toga može postati i neupotrebljivo.

Program kontrole mastitisa obuhvata nedeljno nadgledanje zdravstvenog stanja svih četvrti vimena -mastitis testom, ispravan postupak i higijena muže, održavanje čistoće i funkcionalne ispravnosti muzne opreme, održavanje čiste i udobne sredine u kojoj je životinja smeštena, pravilan postupak sa kravama u čijem su mleku otkrivene patogene bakterije.

 

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar