NAJNOVIJE

Kada zrno kokičara lako eksplodira

Kukuruz kokičar predstavlja veoma popularnu „grickalicu“, ali je takođe i veoma hranljiv zbog toga što ima nisku energetsku vrednost i visok sadržaj vlakana.

Ovaj tip kukuruza se od standarnog razlikuje po tome što pod uticajem toplote formira belu kokicu. Kokičar ima visok udeo tvrdog endosperma i zbijena poligonalna skrobna zrna, bez vazdušnih međuprostora. Pri zagrevanju na 177 stepeni Celzijusovih (150-240 stepeni) stvara se pritisak vodene pare koji raspucava zrna uz širenja endosperma, pre nego što vodena para nađe prolaz između skrobnih zrna.

Zapremina kokičavosti u najvećoj meri zavisi od sadržaja vlage u zrnu u momentu kokanja. Maksimalna kokičavost se postiže pri sadržaju vlage u zrnu od oko 14 odsto. Pri sadržaju vlage nižem od toga – ne stvara se dovoljan pritisak za pucanje perikarpa i raspršivanje skrobnih zrna endosperma. Takođe i veći sadržaj vlage umanjuje zapreminu kokičavosti.

Kukurz kokičar odlikuje se velikom varijabilnošću u pogledu veličine, oblika i boje zrna. Prema obliku neiskokanog zrna razlikujemo dva tipa kokičara – pirinčar i biserac. Uobičajena boja zrna je žuta do žuto-narandžasta, ali postoje forme kokičara koje su bele, crvene, roze, ljubičaste, braon, plave, sive i zelene boje zrna. Veoma je interesantan i dekorativan Lady Fingers tip kokičara koji se odlikuje kratkim i tankim klipom, veoma sitnim zrnom, različite boje. Komercijalni hibridi su uglavnom u tipu biserca žute boje. Oblik kokice takođe može biti različit i ovde razlikujemo loptaste i leptiraste kokice. Leptiraste kokice daju veću zapreminu kokičavosti i zbog toga su veoma atraktivne za prodavce.

Kao i kod svih gajenih biljaka prinos je najvažnija osobina, prema kojoj je usmerena selekcija. Najvažnija osobina kvaliteta kukuruza kokičara je zapremina kokičavosti i ona predstavlja zapreminu iskokanog zrna – kokica, po gramu neiskokanog zrna (cm3/g). Hibrid kokičara ZP 611k je srednje kasne vegetacije. U optimalnim uslovima daje prinos od oko 6 t/ha suvog zrna. Zapremina kokičavosti je od 38 do 40 cm3/g. Ovaj hibrid ima zrno u tipu biserca žuto-narandžaste boje. Kokica je leptirastog oblika, veoma prijatnog ukusa i visokog kvaliteta. Dodatna pitanja o kokičaru potražite od našeg stručnjaka (011/3756-704).

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar