NAJNOVIJE
Tag: zrno

Od zrna do silaže

Od zrna do silaže

Kukuruz je najvažnija ratarska kultura Srbije sa površinama od oko 800.000 hektara i jedan od najvažnijih izvoznih artikala. Zbog ovakve važnosti proizvodnje važan je i pravilan izbor hibrida za setvu. Kako se na tržištu semena Srbije nalazi preko 300 hibrida, našim proizvođačima je često potrebna stručna pomoć u ...

READ MORE +

Kada zrno kokičara lako eksplodira

Kada zrno kokičara lako eksplodira

Kukuruz kokičar predstavlja veoma popularnu „grickalicu“, ali je takođe i veoma hranljiv zbog toga što ima nisku energetsku vrednost i visok sadržaj vlakana. Ovaj tip kukuruza se od standarnog razlikuje po tome što pod uticajem toplote formira belu kokicu. Kokičar ima visok udeo tvrdog endosperma i zbijena ...

READ MORE +