NAJNOVIJE

Jagoda na crnoj foliji

Stručnjaci preporučuju da se u proizvodnji jagoda koriste folije crne boje. Zašto?  Crna folija  povoljnije utiče na temperaturu i vodni režim zemljišta, jer mu povećava toplotu i vlažnost a smanjuje kolebanja.

S obzirom da ne propušta svetlost sprečava razvijanje korova. Dobra je i protiv truljenja plodova, jer oni  ne leže na zemlji  nego na foliji. Tu je i činjenica da crna folija ubrzava zrenje plodova.

U našim uslovima najčešće se koriste folije od 120 cm širine i 0,06 do 0,08 mm debljine.  Ako je debljina 0.06 mm u jednom kilogramu ima 18, a ukoliko je folija debljine 0,08 mm u kilogramu je 13 dužnih metara.

Reč – dve  i o prostiranju folije. Bitno je da bude pričvršćena za zemlju kako je vetar ne bi pomerao. To se postiže zatrpavanjem zemljom  i po dužini i po širini. ivice se zatrpavaju za po 10 cm.

Kada se folija razastre, na njoj se naprave otvori – rupe u koje će se saditi jagode. Njihova širina treba da bude sedam do 10 centimetara. To se najlakše radi sadiljkama. Preporučuje se rastojanje od 35 cm red od reda i 40 cm u redu od jedne biljke do druge.

(Mojeselo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar