NAJNOVIJE

Izbor svinja za priplod – najmanje 12 sisa!

Izbor svinja za priplod – NAJMANJE 12 SISA !

 

Kako se broj sisa prenosi na potomstvo prilikom izbora svinja za priplod – i kramače i nerastovi treba da imaju najmanje 12 sisa. U priplodu se nerastovi koriste pet, a krmače šest  godina

 

 

Da biste nazimicu ostavili za priplod, osnovni uslov je da ona bude potpuno zdrava. Da je životinja zdrava poznaje se po tome što je živahna, ima elastččnu kožu, dobar apetit,bistre oči.

Najbolje je da oadaberete za priplod muška i ženska grla iz prolećnog legla, jer će ona brže stasavati od jesenjih vršnjakinja. Ne preporučuje se da se podmladak od prvopraskinja ostavlja za priplod, mada i tu ima izuzetaka.

Da li će se na ovaj način dobiti kvalitetan zapat  svinja, to zavisi od naslednih sposobnosti ne samo krmače nego i nerasta. Kada  je u pitanju stvaranje matičnih zapata u cilju pristupanja tržišnoj proizvodnji priplodnih svinja plemenitih rasa, vreme iskorišćavanja nerastova može da traje pet, a krmača šest godina.

Odabiraju se nazimice samo od mlećnih majki i one moraju da budu zdrave, rasne i dobro građene. Kako se broj sisa prenosi s roditeqa na potomstvo, svaka odabrana nazimica ili krmaća treba da ima 12 do 14 pravilno raspore|enih i normalnih sisa. Takođe, i nerastovi treba da imaju 12 do 14 normalno razvijenih raspoređenih sisa.

Ako svako prase u leglu za prvih 15 dana povećava dnevno svoju telesnu masu za 150 grama, onda će leglo biti ujednačeno. To je ujedno najbolji znak da je krmača – njihova majka, dobra mlekulja i da će uzgoj svinja u vašem oboru biti ekonomičan.

 

 

 

 

 

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar