NAJNOVIJE
Tag: nazimice

Izbor svinja za priplod – najmanje 12 sisa!

Izbor svinja za priplod – najmanje 12 sisa!

Izbor svinja za priplod - NAJMANJE 12 SISA !   Kako se broj sisa prenosi na potomstvo prilikom izbora svinja za priplod - i kramače i nerastovi treba da imaju najmanje 12 sisa. U priplodu se nerastovi koriste pet, a krmače šest  godina     Da biste nazimicu ostavili za priplod, osnovni ...

READ MORE +