NAJNOVIJE

Ispekli ste šljivku a ne znate da li je „tvrda“ ili „meka“

Jačina rakije se određuje u volumnim procentima i u gradima. Određuje se po količini alkohola koji se izražava u zapreminskim delovima ili volumnim procentima, koji se obeležavaju kao % vol.

Volumni procenat je broj litara čistog etanola koji se nalazi u 100 litara pića.

U svakodnevnom govoru jačina alkohola se često izražava u gradima. Preračunavanje se jednostavno može izvršiti pomoću jednakosti: 1 grad = 2.46 % vol. Rakija od 20 gradi ima oko 50 % vol.

Najpraktičnije i najbrže, jačina rakije se određuje pomoću alkoholmetra. Alkoholmetri su baždareni na određenoj temperaturi tečnosti koje mere, tako da ako nije adekvatna temperatura ni očitane vrednosti neće biti relevantne.

(Mojeselo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar