NAJNOVIJE

IPARD program – kada ga mogu očekivati srpski seljaci

Prva IPARD revizorska misija boravila je u Srbiji od 23. maja do 1. juna 2016. godine, gde je proveravala spremnost sistema odgovornog za implementaciju IPARD-a (Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja). Revizija se fokusirala kako na postojanje adekvatnog pravnog osnova, tako i na tehničke uslove, ali i spremnost za realizaciju ovog procesa.

Na raspolaganju će biti 175 mil EUR, ukoliko struktura nadležna za sprovođenje IPARD programa dobije akreditaciju. Projekti će biti se finansirani u skladu sa ciljevima definisanim u nacionalnom IPARD programu. U tom periodu akreditacijom Uprave za agrarna plaćanja, poljoprivrednici mogu da računaju na budžete po merama koje se finansiraju u skladu sa IPARD programom – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, zatim investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, i tehnička pomoć.

Sredstva iz IPARD programa su bespovratna pomoć. Nakon odobrenja Evropske komisije u najkraćem roku biće raspisan konkurs za akreditovane mere i novac će biti stavljen na raspolaganje poljoprivrednicima. Uslovi će biti striktno propisani pravilnicima za mere i vodičima za korisnike, a u skladu sa IPARD programom dostupnim javnosti na sajtu Ministarstva, gde su u poglavlju 8 jasno vidljive i mere i opšti kriterijumi.

Preporuka je da poljoprivrednici koji su zainteresovani za ovaj program, već treba da pišu plan za investicije i da prikupljaju dokumentaciju. Pomoć poljoprivrednicima pri popunjavanju konkursne dokumentacije biće dostupna u okviru Poljoprivredne savetodavne stručne službe Požarevac. Bitno je naglasiti da su u okviru refundacije sredstava u okviru IPARD programa predviđena i sredstva za poslove izrade konkursne, projektno-tehničke, građevinske i druge neophodne dokumentacije.

Procedura započinje raspisivanjem konkursa koji neće trajati manje od 45 dana, a zatim sledi izlazak inspekcije na lice mesta. Tek nakon dobijanja rešenja i potpisivanja obaveza sa Upravom za agrarna plaćanja, korisnici mogu da krenu u investiciju i od tog momenta nastaju prihvatljivi troškovi za povraćaj sredstava, osim u delu koji se odnosi na pripremu konkursne dokumentacije.

Po završetku investicije korisnik prikuplja neophodnu dokumentaciju za zahtev za povraćaj, obaveštava Upravu za agrarna plaćanja i nakon toga dolazi sledeća inspekcijska kontrola, koja utvrđuje usaglašenost podnetog zahteva sa krajnjim rezultatom investiranja, takođe je obaveza korisnika i prihvatanje kontrole projekta 5 godina po njegovom završetku.

Inače, sve mere iz IPARD fondova funkcionišu po principu predfinansiranja, što znači da bi korisnik prilikom konkurisanja trebalo da predoči da ima finansijski kapacitet da investiciju samostalno završi, bez obzira na izvor finansiranja. Pored sopstvenog izvora, moguća su i kreditna zaduženja.

Aleksandar Stojanvić, dipl.ing

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar