NAJNOVIJE

Zašto lišće vinove loze pocrveni u jesen

Crvena palež na vinovoj lozi se javlja kod čokota zasađenih na lakim zemljištima na kojima nema dovoljno vode. Bolest napada samo listove.

Uzročnik je gljiva Pseudopezicula tracheiphila koja svojim micelijum ulazi u sprovodne snopiće lista onemogućavajući normalno kretanje sokova u njima.

Zbog nedostatka vode tkivo lista između žila se suši i odumire pa nastaju karakteristične pege između nervatura lista.  U početku su pege svetložute boje slične plamenjačinim pegama, ali boja se postepeno menja do crvenkastosmeđe sa jasnim prelazom na zdravo tkivo. Simptomi su uočljivi u maju i junu. Kod jakih napada dolazi do potpune defolijacije(ogoljavanja) čokota.

Za sprečavanje pojave crvene paleži izuzetno je bitna higijena vinograda u prethodnoj vegetaciji jer gljiva prezimljava na opalom lišću u obliku micelijuma kao saprofit. U proleće usled dejstva vetra i kiša dolazi do rasejavanja askospora koje vrše primarnu infekciju lista kada padnu na njega. Askospore na listu proklijaju i ulaze u sprovodne snopiće lista gde stvaraju hife koje prouzrokuju sužavanje i zatvaranje sprovodnih snopića.

Od infekcije do pojave prvih simptoma prođe tri do pet nedelja.

Suzbijanje bolesti se obavlja uklanjanjem biljnih ostataka iz vinograda ili prskanjem u fazi 3 i fazi 5 do 7 listova, ako je tada kišni period i to fungicidima na bazi karbamida.

(Moje selo)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar