NAJNOVIJE
Tag: priplod

Izbor krmača za priplod

Izbor krmača za priplod

Kako se broj sisa prenosi na potomstvo prilikom izbora svinja za priplod - i kramače i nerastovi treba da imaju najmanje 12 sisa. U priplodu se nerastovi  koriste pet, a krmače  šest  godina. Da biste nazimicu ostavili za priplod, osnovni uslov je da ona bude potpuno zdrava. Da je životinja zdrava poznaje se po ...

READ MORE +

Mlade ovce za priplod

Mlade ovce za priplod

U našim uslovima u većini slučajeva prvi pripust počinje sa navršenih 18 meseci starosti. Takva praksa nema naučno opravdanje i ona je rezultat negativne odgajivačke tradicije i ekstenzivnog načina odgajivanja ovaca u njegovom punom značenju. Teško se može govoriti o rentabilnoj proizvodnji sa prvim pripustom od 18 ...

READ MORE +