NAJNOVIJE

Izbor krmača za priplod

Kako se broj sisa prenosi na potomstvo prilikom izbora svinja za priplod – i kramače i nerastovi treba da imaju najmanje 12 sisa. U priplodu se nerastovi  koriste pet, a krmače  šest  godina.

Da biste nazimicu ostavili za priplod, osnovni uslov je da ona bude potpuno zdrava. Da je životinja zdrava poznaje se po tome što je živahna, ima elastičnu kožu, dobar apetit,bistre oči.

Najbolje je da oadaberete za priplod muška i ženska grla iz prolećnog legla, jer će ona brže stasavati od jesenjih vršnjakinja. Ne preporučuje se da se podmladak od prvopraskinja ostavlja za priplod, mada i tu ima izuzetaka.

Da li će se na ovaj način dobiti  kvalitetan zapat  svinja, to zavisi od naslednih sposobnosti ne samo krmače nego i nerasta. Kada je u pitanju stvaranje matičnih zapata u cilju pristupanja tržišnoj proizvodnji  priplodnih svinja plemenitih rasa, vreme iskorišćavanja nerastova može da traje pet, a krmača  šest  godina.

Odabiraju se nazimice samo od mlečnih majki i one moraju da budu zdrave, rasne i dobro građene. Kako se broj sisa prenosi s roditelja na potomstvo, svaka odabrana nazimica ili krmača treba da ima 12 do 14 pravilno raspore|enih i normalnih sisa. Takođe, i nerastovi treba da imaju 12 do 14 normalno razvijenih raspoređenih sisa.

Ako svako prase u leglu za prvih 15 dana povećava dnevno svoju telesnu masu za 150 grama, ondać}e leglo biti ujednačeno. To je ujedno najbolji znak da je krmača – njihova majka, dobra mlekulja i da će uzgoj svinja u vašem oboru biti ekonomičan.

 

 

 

 

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar