NAJNOVIJE

Podsetnik pred setvu suncokreta

Za setvu  suncokreta  je  obvezno zatvaranje brazde, a predsetvenu pripremu treba obaviti na dubinu setve. Optimalni rok za setvu je od  10 do 20 marta.

Temperatura ima važnu ulogu u proizvodnji suncokreta. Najniža temperatura za nicanje iznos i 5 °C, a optimalna za ujednačeno i brzo nicanje potrebna je temperatura 10-12 °C. U početnom razvoju može podneti niske temperature do – 4 °C. Potrebe za vodom znatne su iako suncokret dobro podnosi sušu. Tokom vegetacije potrebno mu je oko 500 mm vode. Najosetljiviji je na nedostatke vode u fazama od pojave butona, cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna. Zahteva plodna, rastresita zemljišta, dobrog vodnog i vazdušnog  kapaciteta, pH 6-7.

PLODORED – Ne podnosi monokulturu, na istu površinu može se sejati tek nakon 4-5 godina, a glavni su razlog bolesti!Najbolji su predusevi: strna žita, jednogodišnje mahunarke. On je dosta dobar predusev za većinu ratarskih kultura, naročito za strna žita.

OBRADA ZEMLJIŠTA  – Obrada zemljišta zavisi od preduseva.  Ako su pretkulture strna žita treba započeti  ljuštenjem nakon žetve na 12-15 cm. Najvažnije je duboko jesensko-zimsko oranje (30 cm), uz poželjno zaoravanje mineralnih đubriva.  Na težim zemljištima brazdu treba zatvoriti u jesen.

U proleće je obvezno zatvaranje brazde, a predsetvenu pripremu treba obaviti na dubinu setve. Najpraktičniji je setvospremač, tako da setveni sloj bude što rastresitiji i usitnjeniji, kao uslov za brzo i ujednačeno nicanje.

Dubina setve 4-5 cm, u zavisnosti od zemljišta, krupnoće semena, uslova  u vreme setve. Suncokret se seje na međuredni razmak 70 cm, a razmak u redu zavisi od hibrida, a kreće se od 22-30 cm, što odgovara sklopu od 45.000-60.000 biljaka/ha.

(Moje selo)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar