NAJNOVIJE

Vino od jabuka

Za spravljanje kvalitetnih voćnih vina najvažniji su sadržaj šećera, koji se u plodovima jabuka kreće oko 100 g/litar. Od šećera najviše su zastupljeni glukoza i fruktoza, a ima i nešto saharoze, a od kiselina – jabučna I limunska.

Za razliku od nekih drugih voćnih vrsta kod jabuke se ne mora vršiti korekcija sadržaja kiselina, ali se može u kljuk dodavati šećer da bi vino bilo jače. Jabukovo vino odlikuje se relativno malim sadržajem alkohola tako da se može konzumirati u većim količinama.

Način spravljanja vina je isti kao od grožđa. Od 100 kg ploda jabuke se dobija 50-70 litre šire. Plodovi treba da budu čisti i zdravi.Posle berbe se skladište u toku 14 dana na temperaturi od 16-20 stepeni. Seckanje i muljanje treba obaviti sa muljačama čiji su metalni delovi zaštićeni specijalnom bojom, kako ne bi usled uticaja jabučne kiseline došlo de prelaska gvožđa u širu.

Kljuk, dobijen muljanjem, odmah treba sumporisati sa 10 grama vinobrana na 100 kg kljuka. Potrebnu količinu vinobrana treba rastvoriti u nešto isceđene jabučnne šire 0,5-1 litar i uz temeljno mešanje uneti u kljuk. Nakon sumporisanja kljuk se cedi pomoću cednica obloženih platnom. Isceđenom kljuku može se dodati voda( 10 l na 100 liatara kljuka).

Nakon toga se  šira ostavlja na  vrenje na 15-20 stepeni. Pretakanaje vina se obavlja 4-6 nedelja od završetka vrenja. Bistrenje v se može obavit bentonitom, nakon čega se filtrira i razliva u flaše koje moraju biti dobro zatvorene.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar