NAJNOVIJE

TRITIKALE: Hibrid pšenice i raži

Tritikale je međuvrsni hibrid pšenice (Triticum) i raži (Secale). Kao nova vrsta,pokupila je najbolje osobine od oba roditelja.

Jako se bokori i ima brz porast u proleće. Vrlo je prilagodljiva biljka, dobro uspeva i na sušnim i na kiselim zemljištima.

Prezimljava bolje od pšenice, a otpornija je na nagla otapanja snega i na pojavu ledenekore. Na plodnim zemljištima daje isti prinos kao pšenica, ali zato daje bolje rezultate u lošijim uslovima.

Upotrebljava se uglavnom za ishranu stoke, ali može da se koristi i za hleb u količini od 30-50 %. Ima oko 15 % proteina u zrnu, skoro dva puta više nego kukuruz. Zbog toga tritikale treba više sejati, jer ima sigurniji prinos od kukuruza, iskoristi zimsku vlagu, ranije stiže, jednostavan je za proizvodnju i manja su ulaganja. Agrotehnika za tritikale ne razlikuje se od agrotehnike za pšenicu.

Ipak, optimalni rok za setvu je nešto raniji, u prvoj polovini oktobra. I količina semena jenešto manja, od 200-220 kg/ha, zbog osobine da se jače bokori. Ova osobina u proleće, kao i brz početni porast, pomažu da usev zaseni iznikle korove, tako da se retko koriste herbicidi. Ako nemamo analizu zemljišta, onda treba u jesen zaorati 300 kg/ha NPK 8:16:24, za prvu prihranu krajem februara 200 kg/ha KAN, a za drugu prihranu 150 kg/ha KAN.

Zrno se teže istresa iz klasa, pa zato treba podesiti kombajn za lakše izvršavanje – veći broj obrtaja bubnja i manji zazor izmeću bubnja i podbubnja.

Imamo odlične domaće ozime sorte – Odisej, Favorit, Trijumf i Vožd, a od stranih Amarilo i Goran.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar