NAJNOVIJE

Priprema pčelinjih zajednica za prezimljavanje

Minimalna potrošnja hrane u zimskom periodu je u društvima jačine od 9-12 ulica pčela. Pri povećanju ili smanjenju jačine, utrošak hrane se povećava, računajući po jedinici žive mase.

Najveći je taj pokazatelj kod najslabijih društava jačine 4-5 ulica. Prema tome, postoji optimum jačine pčelinjeg društva koji ulazi u zimu, ali pre svega, za svaku rasu je poseban.

Jaka pčelinja društva uspešnije prezimljavaju. Zbog toga društva moraju imati početkom jeseni najmanje 2 kg pčela, što odgovara 8-9 ulica. Uspešni, napredni pčelari pripremaju za zimu najjača društva sa masom pčela najmanje 2,5 kg (deset ulica).

Slaba, neuspešna i malo produktivna društva se u jesen obično škartiraju. Ustanovljeno je da spajanje jednog društva sa drugim, ako jačina pripojenoga ne prelazi  1/3 osnovnog društva, ne pogoršava uspešno  zimovanja u poređenju sa drugim društvom iste jačine. Društva, dobijena spajanjem slabih, na primer, jednakih po jačini, ne mogu dostići tako dobre rezultate zimovanja i prolećnog razvoja, kao društva koja su imala istu jačinu, kao rezultat samostalnog razvoja. Otuda, slaba društva treba spojiti sa srednjim po jačini, a ne spajati ih po tri do četiri zajedno.

Neuspešna društva (sa neoplođenom maticom, bez matice, ili sa pčelama-trutušama), treba uništavati a ne spajati ih sa dobrim, uspešnim društvima.

(Mojeselo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar