NAJNOVIJE

Pilići za meso i jaja

SVE veća potražnja za proizvodima organskog porekla rezultirala je stvaranjem hibrida kokoši koji se mogu držati u poluintenzivnom i organskom sistemu uzgoja.

Tetra HB color je brojler crvene boje perja, a Tetra super harko hibrid kombinovanih svojstava (jaja i meso). Ovi hibridi su pogodni za eko uzgoj na malom improvizovanom prostoru i malim farmama.

Ipored poluintenzivnog držanja potrebno je obezbediti određene uslove: objekat za držanje pilića očistiti, oprati i dezinfikovati i uneti dovoljno suve prostirke. Temperatura u prvim danima po preuzimanju jednodnevnih pilića treba da bude od 30 do 32 stepena. Naravno, za ishranu treba koristiti tri vrste koncentrata – starter, grover i finišer.

Prve tri nedelje tova, pilići HB color se drže u zatvorenom prostoru i jedu starter sa 21% proteina (kao i beli tovni pilići). Poželjno je da pilići kasnije izlaze na travnjak, a može i na zemljanu površinu. Na ispustu oni mogu sakupiti 20-25% svojih potreba za hranom (crvići, insekti, zelena masa). Zrnastu hranu davati u zatvorenom prostoru koji im pruža sigurnost i zaštitu od predatora. Sve ovo će omogućiti da se razvije u dobar skelet, muskulatura i imuni sistem.

Slobodan uzgoj ima za cilj sporiji rast ukusnije i čvršće meso. Za 70 dana tova dostižu težinu oko 3 kg a konverzija hrane je 2,95. Ipak, ne treba zaboraviti da u ishrani koriste krupno mlevene žitarice koje su jeftinije od koncentrovanih hraniva.

U periodu uzgoja harko hibrida treba obezbediti, pored opštih, i neke dodatne uslove. Zavisno od starosti menja se i vrsta hrane koju jedu. Prilagođava se i svetlosni program kako po dužini tako i po intenzitetu.

Kokama takođe treba obezbediti ispust gde mogu da traže hranu i da čeprkaju. Koka pronosi sa 20 nedelja starosti i na godišnjem nivou snese oko 200 jaja. Na kraju poroizvodnje koke teže oko 2,5, a petlovi oko 3,5 kg. Super harko je veoma zahvalna koka i u skromnim uslovima daje solidne rezultate.

Oba hibrida su idealna za organsku proizvodnju, ali pored opštih uslova gajenja, hrana mora biti organskog porekla – da bi se mogli dobiti sertifikati o organskoj proizvodnji mesa i jaja. Za više informacija i saveta o uzgoju pilića pozovite našeg stručnjaka (063/372-295).

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar