NAJNOVIJE

Mlade pčele trpe zimu

PRE početka bilo kakvog rada oko košnica proverite pojilice. Sveža, čista voda je preduslov da pčele budu zdrave. Unošenjem čiste vode i lepezanjem krilima pčela rashlađuje košnicu.

Sledeća je borba protiv varoe. Tretman treba početi odmah nakon vrcanja – krajem jula. Čime? Nekim delotvornim sredstvom. Na vama je da ga odaberete, ali vodeći računa da su temperature visoke tako da se ne odabere sredstvo koje će još više naškoditi pčelama. Varoa je uzročnik svih bolesti, pa je treba što pre odstraniti.

Prvi posao na pčelinjaku biće obavljanje detaljnog pregleda svih pčelinjih zajednica radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja, kvaliteta matice na osnovu legla i količine hrane. Ako su ti parametri zadovoljeni onda su pčelinje zajednice jake. Kod pregleda odmah sve ramove iz centralnog dela iz kojih nije izašlo dve-tri generacije legla premestiti na bočne strane, jer u nove ramove teže matica polaže jajašca, a i hladniji su za zimovanje, a ramove sa pergom i medom približiti centralnom delu.

Kada se naiđe na zajednicu sa lošom maticom ista se menja ili se spaja sa nekim od nukleusa koji u sebi imaju mladu maticu i to preko novinskog papira.

Spajanje slabih društava, odnosno društava sa nedovoljnim brojem pčela radilica, takođe je jedna od bitnih radnji koju treba obaviti u ovom mesecu. Matica u avgustu i septembru položi ukupno 15.000-20.000 jaja, iz kojih će se izvesti isto toliko pčela, a taj broj pčela je dovoljan da društvo prezimi.

Pošto je u avgustu slab unos nektara ili ga uopšte nema, od 15. avgusta do 15. septembra treba obaviti prihranjivanje pčelinjih društava i izvođenje što većeg broja mladih pčela, jer je to praktično najvažniji posao na pčelinjaku u ovom periodu. Samo zdrava i jaka pčelinja društva sa oko 15.000 do 20.000 pčela mogu uspešno da prezime i dočekaju prvu pčelinju pašu. Nukleusi mogu da prezime minimalno sa 5000 jedinki. Društva se prihranjuju sve dok se ne obezbedi dovoljna količina rezervne hrane.

Prihrana se može obaviti na dva načina: stavljanjem punih ramova meda u zbeg i prihranom šećernim sirupom. Prihrana medom je bolja za pčelu, ali ako nema meda prihrana se može obaviti šećernim sirupom.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar