NAJNOVIJE

Kako prepoznati kvalitetno jednodnevno pile za uspešan tov?

Kad god je to moguće kupujte piliće od proverenog odgajivača i iz istogjata, od iste ture leženja (pilenja).

Kako prepoznati dobro pile?

 

– opšti izgled i boja grla;

– dobro osušeno, sjajno, dugo paperje usmereno na dole;

– jasne, okrugle, aktivne oči;

– grlo izgleda aktivno i vitalno (vitalitet 96-98%);

– držanje glave i pokretljivost pileta;

– potpuno zarastao pupak;

– noge svetle i voskaste na dodir, da zglobovi nisu crveni i upaljeni, pilići moraju biti bez ikakve deformacije (na primer: uvrnuti vratovi i kjunovi, raskrečeni i td.).

Međutim, ima i skrivenih nedostataka koji se ne mogu vizuelno uočiti: nepravilna vakcinacija matičnog jata, inficiranost pileta, inkubacija koja dehidrira pile i td.

Kupci tovnog materijala posebno treba da obrate pažnju na dve činjenice: težina i zdravstveno stanje pileta.

Tovni pilići moraju biti slobodni od svih mnogobrojnih uzročnika vertikalno prenosivih bolesti. Na primer, Mycoplazma gallisepticum, Salmonella pullorum, Salmonella enteritidis, limphoidne leukoze i td.

Navešćemo jedan od mnogobrojnih primera da bi dočarali šta znači bolesno izleženo pile. Kokošiji tifus izaziva Salmonella gallinarum pullorum. Bolesna koka snese inficirano jaje a iz takvog inficiranog jajeta se izleže bolesno pile koje dalje širi zarazu. Pilići krkljaju, imaju nakostrešeno perje, obešena krila, beli proliv, mortalitet je do 100%.

Ako ste vi ispunili sve tehnološke parametre o pravilnom preuzimanju i uzgoju pilića a pilići vam odmah uginjavaju, znači da ste kupili zaražene piliće koji su bolesni izašli iz valionika.

Druga bitna stvar koja će odlučiti o isplativosti vašeg tova je težina jednodnevnih pilića. Ne smeju se nasađivati sledeća jaja: prljava, napukla, mala, dvožumna, velika, jaja sa lošom i deformisanom ljuskom.

 

Važna težina pileta

 

Efikasnost korišćenja hrane, vitalnost, konformacija trupa, operjavanje. Sve ove osobine su sa izrazito malim varijacijama u okviru jednog trolinijskog teškog hibrida samo ako je početna težina adekvatna i ako je jato ujednačeno. Idealno pile je težine oko 40 grama. Ne bi trebali kupovati piliće ispod 37 grama, dok je donja granica 35 grama. Maksimalna težina ne bi trebala da ide iznad 50 g. Težina izleženog pilete sa usisanim ostatkom žumanceta je 70% od težine nasađenog jajeta. Idealna jaja za nasad su od 58 do 64 grama (prosečno, oko 60 g).

Problematika teških jednodnevnih pilića je specifična ali će te se sa njom mnogo ređe sretati u praksi. Iz težeg jajeta izleže se teže pile te je i teži usisani žumančani sadržaj. Takvi pilići imaju posebnu tehnologiju odgajivanja, treba da duže apstiniraju od uzimanja hrane posle leženja (nekad i 48 časova) i veći im je mortalitet nego kod pilića normalne početne težine.

Mnogo češće ćete se susretati sa lakim pilićima. Na završetku tova oni će zaostajati u porastu, po literaturi, 150 grama (u praksi je taj zaostatak i duplo veći) od pilića propisane težine. Mogu oni i dostići željenu težinu ali će tov trajati duže, poješće više hrane. Ova dva navedena parametra mogu se maksimalno minimizirati ali onda hrana mora značajno biti bogatija energetski i aminokiselinski (esencijalne aminokiseline). U bilo kom slučaju tov lakog pileta će vas izaći skuplje nego da ste kupili gotove piliće za klanje.

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar