NAJNOVIJE

Ishrana ovna, bika, vepra

Bikovi se veoma malo koriste u prirodnom pripustu, veprovi sve manje, a sve je zastupljenije i veštačko osemenjavanje ovaca. Bik godišnjak nedeljno treba da oplodi samo jednu kravu.

Ishrana muških priplodnih životinja kod nas je u neku ruku prilična nepoznanica. Zato vam donosimo par saveta, koji će vam pomoći da od svojih priplodnjaka dobijete najkvalitetnije seme. Naravno, moramo da napomenemo da je u vremenu u kojem se nalazimo besmisleno da manje farme drže priplodne nerastove ili bikove, medjutim s druge strane – to je realnost sa kojom moramo da se suočimo. Zbog zastarelih propisa kod nas – nerast koji ide šorom od krmače do krmače je još uvek popularan način osemenjavanja.

Pa da počnimo od goveda. Danas se bikovi retko koriste za prirodni pripust i uglavnom je odgoj priplodnih bikova prepušten centrima za VO. Ukoliko imate bika, imajte u vidu da bi priplodni bik trebalo da napreduju u proseku 1,1 kilogram dnevno tokom rasta i razvoja. Obrok treba da bude raznovrstan a posebno mora da bude zastupljeno livadsko seno – dragoceni izvor kalcijuma, vitamina A i E. Orijentacino se na 100 kilograma telesne mase daje najmanje jedan kilogram sena. S druge strane, zelena masa koja se daje bikovima ne bi trebalo da predje dva kilograma zelene mase na 100 kilograma.

Imajte u vidu da se bik koristi od 12 meseci starosti samo jedanput nedeljeno a od 18. meseci starosti može da se koristi i više puta nedeljno.

Bikovi se za pripust koriste retko i uglavnom samo u planinskim krajevima. S druge strane, ovnovi se kod nas koriste redovno i svuda. Najpopularnije parenje ovaca je takozvano haremsko. Zato nikako ne dopustite da se ovnovi utove pred mrkanje. Tada teže skaču na ovce. Tek na 20 do 30 dana pred mrkanje ovnovima treba poboljšati ishranu. U samoj sezoni pripusta ovnovima nikako ne bi trebalo davati velike količine kabaste hrane. Optimalno je da se daje seno u količini od 1 do 1,5 kilograma. U letnjem periodu može da se koristi zelena masa , u količini do 10 kilograma dnevno. Ključno je da ovan dobije dobar koncentrat u količini od 700 grama dnevno.

Pošto su potrebe za vitaminima rastvoriljivim u mastima i proteinima ogromne tokom mrkanja, da bi se poboljšao kvalitet semena ovnu treba s vremena na vreme davati kuvana kokošija jaja ili mleko.

U ishrani nerastova, najvažnije je ne preterati sa hranom, odnosno važno je naći pravi balans. Nerastovi se do 110 kilograma hrane slično kao svinje u porastu. Dneveni prirasti variraju od 500 do 800 grama. Ima odgajivača koji tvrde da čist pijetren u odogoju može da napreduje i do kilogram na dan. Medjutim, to ostavljamo vama da procenite koliko je tačno. Kada se nerastovi jednom formiraju kao životinje, ne treba im davati hrane više od 1 do 2% njihove mase dnevno. Naravno, računa se samo suva materija u obroku.

Ukoliko se nerast intenzivno koristi u priplodu,potrebno je povećati obrok za trećinu. Manje je poznato da u toku leta nerastovi mogu da i do jedne trećine potrebe za hranom zadovolje preko paše. Učešće kukuruza u krmnoj smeši za priplodne nerastove ne bi trebalo da predje 40%. Poželjno bi bilo davati i mekinje ali do 12% u ukupnom obroku.

(Moje selo)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar