NAJNOVIJE

ISHRANA KRMAČA – šećer i zejtin za bolju reprodukciju!

Kako treba hraniti krmače pre i za vreme estrusa, za vreme suprasnosti i posle prašenja?

Često naši odgajivači svinja greše prilikom ishrane priplodnih krmača. Krmača , može da pojede otprilke onoliko hrane koliko joj date. Ako uzima više hrane, stvara više masti. Mast se taloži ispod kože ali u u trbušnoj i karličnoj duplji pored – reproduktivnim organa. Mast često i mehanički , time što pritiska jajnike dovodi do poremećaja stvaranja jajne ćelije, i kasnije takozvanog „ugnezdenja“ ploda u materici. Debela krmača , kakvu vole naši stočari radja manje prasadi a takva prasad u leglu ima veću smrtnost.

Krmača koja nema prasad mora da konzumira dnevno od 1,8 do 2,2 kilograma izbalansirane hrane. Kada se osemeni i kako graviditet napreduje potebno je povećavati količinu hrane dok se ne stigne do ispod 3 kilograma hrane. Dnevni unos hrane po krmači ne bi trebalo da pređe te vrednosti. Ali i to mora da se koriguje u odnosu na uslove u kojima se životinja nalazi.

Posebno je delikatna ishrana krmače od prvog do 28 dana osemenjavanja tokom kojih traje pričvršćivanje ploda za matericu. Stručnjaci savetuju da se tada ide sa manje hrane , dakle samo onoliko koliko, da se održava kondicija krmače ili onoliko koliko je dobijala tokom estrusa. Ali – ako baš želite da postignete maksimum – veće količine hrane izmedju 21 i 28 dana graviditeta pouzdano dovode do teže prasadi pri rodjenju. Krmači možete da u tom periodu date i preko 3 kilograma hrane.

Postoji još jedna važna stavka u ishrani kojoj možete da regulište reprodukciju. Ovaj metod već primenjuje par stočara u Srbiji. Svi znaju da svinja koja ulazi u estrus, mora da se obilato hrani i da ima što više energije.

Pre par godina na zapadu su se setili kako lako mogu da „prevare“ organizam da ima ogromne količine energije. Poenta je da se životinji daje i do 500 g glukoze , groždjanog šećera , tokom perida pre estrusa. Glukoza , koja je nešto skuplja od običnog šećera je lako svarljivi ugljeni hidrat. Glukoza praktično dikretno iz creva dospeva u krvotok gde podiže glikemiju i da malo uprostimo stvari „vara“ da je životinja dobila ogromne količine energije. Prevara uspeva u preko 90% slučajeva. Ova metoda u ishrani se relativno često primenjuje za sinhronizaciju estrusa bez hemijskih sredstava ali u svakom slučaju pozitivno utiče na plodnost i izlučene jajne ćelije.

Još jedna zanimljiva stvar je istraživanje u francuskoj koje je pokazalo da dodatak 5% biljnih ulja u obrok krmače tokom graviditeta dovodi do manje smrtnosti prasadi.

A kada životinja udje u estrus, ne zaboravite prostu činjenicu. Period traženja nerasta traje oko 60 sati. Tokom tog perioda životinja stoji ako joj isprobavate refleks primanja nerasta ali idealno vreme oplodnje , kada ima najviše jajnih ćelija je tačno sredina tog perioda. Svaka greška se plaća manjim brojem prasadi. To je jedan od razloga zbog kojeg naši manji svinjari imaju bolje rezultate od velikih farmi – jednostavno lakše im je da primete estrus i to je prednost koju treba iskoristi.

Estrus je period estrusnog ciklusa u kome ženka ispoljava vrlo markantne spoljašnje znake, koji su relativno lako uočljivi. Spoljašnji polni organi su, usled pojačane cirkulacije i dejstva polnih hormona, otečeni i crveni. Životinja ispoljava karakterističan refleks stajanja, što je jedini siguran znak da je životinja spremna za osemenjavanje. Plotkinja u ovom periodu skače na druge životinje i dozvoljava da bude zaskočena, nemirna je i ima izrazito smanjen apetit. U ovom stadijumu dozvoljava celokupni akt kopulacije i samo u ovom periodu je sposobna za uspešnu oplodnju, tj. fertilnu oplodnju.

Pravovremena identifikacija estrusa kod priplodnih ženki, jedna je od ključnih tačaka za profitabilnost svinjarske proizvodnje. Identifikacijom prvog estrusa nakon zalučenja, značajno se smanjuje broj „praznih” dana na farmi, a ujedno se povećava indeks prašenja, tj. povećava se broj odgajenih prasadi po krmači godišnje, samim tim i veći broj tovljenika. To, ujedno, podrazumeva i manje troškove po krmači i, konačno, veći profit.

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar