NAJNOVIJE

Crv smotavac u plodu šljive

ŠLjIVIN smotavac predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina šljive. Najštetniji stadijum pomenute štetočine je larva, koja nanosi ogromne štete u uslovima prenamnoženosti, do kojih neretko dolazi u povoljnim klimatskim uslovima.

U našim proizvodnim uslovima razvija tri generacije godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se hrane mesom ploda. Mlada larva po napuštanju jajnog embriona luta po plodu, a zatim se ubušuje u njegovu unutrašnjost.

Napadnuti plod prestaje da raste i dobija ljubičastu boju i opada dok su larve u njemu još male. Na mestu ubušenja javlja se kapljica smole. U jedan plod može da se ubuši više larvi. Larve često oštećuju i košticu u mladom plodu, a rupe oko koštice pune svojim izmetom. Preporuka proizvođačima je da pregledaju zasade šljiva, provere prisustvo jaja i da izvrše tretman preparatima na bazi aktivne materije hlorpirifos (npr. Pyrinex 25 CS) u koncentraciji od 0.25%.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar