NAJNOVIJE

Kako privući korisne insekte

BIOLOŠKU kontrolu, odnosno zaštitu u organskoj proizvodnji čine mere koje se zasnivaju na preventivnom održavanju dobre kondicije i dobrog zdravstvenog stanja biljaka.

U tome su najznačajniji agrotehnika i uništavanje bolesti i štetočina – biološkim, hemijskmi i fizičkim načinom. Kada su bolesti povrća u pitanju, primenom ovih mera može se zameniti upotreba hemijskih preparata. Ove mere se svrstavaju u sledeće grupe: gajenje otpornih sorti, upotreba zdravog semena i zdravog sadnog materijala, plodored, dezinfekcija zemljišta vodenom parom i potapanje semena u toplu vodu, sakupljanje i spaljivanje biljnih ostataka.

Mnogi korisni insekti uništavaju štetočine povrća. Bubamare uništavaju lisne vaši i na taj način se sprečava pojava virusnih oboljenja povrća. Lisne vaši uništavaju i uholaže (hrane se noću) i osa potajnica (lebdeća muva) koja polaže jaja na lisne vaši. Gundelj i njegove larve se hrane štetnim larvama, gusenicama i insektima, a pauk uništava muve, komarce i druge štetne insekte. Za korisne insekte treba gajiti korovske biljke koje ih privlače. Tako, ladolež i angelika privlače bubamaru, hajdučka trava ose, pčele i osu potajnicu, a korisno je gajiti i kadificu, mirođiju, suncokret, komorač i druge biljke. Svojim mirisom rincinus i kadifica odbijaju slepo kuče.

U biološkoj zaštiti značajnu ulogu imaju i male životinje (žabe, ježevi, slepi miš). Ćurke i morke uništavaju krompirovu zlaticu, a štetne insekte uništavaju i mnoge druge ptice, senice, detlići itd. Za suzbijanje bele mušice u svetu se sve više koristi mala osa (Encarsia formosa), za suzbijanje crvenog pauka grinja (Phytoseliolus persimilis) a za suzbijanje nematoda gljvica (Arthrobotrys irregularis).

Genetska otpornost biljaka takođe se koristi kao mera protiv štetočina povrća. U Americi je selekcionisana sorta paradajza otporne prema grinjama, a u Francuskoj sorta krastavca otporna prema lisnim vašima.

Vrlo važna mera u zaštiti povrća u organskoj proizvodnji predstavlja mehaničko suzbijanje korova. Održavanjem parcela i međa u čistom stanju, smanjuje se broj grčica, žičnjaka i gundelja koji se hrane podzemnim delovima biljaka . Suzbijanjem štetnih korovskih biljaka populacija lisnih vaši može se dosta ograničiti a time i širenje virusnih bolesti.

(Novosti)

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar