NAJNOVIJE

Kada krave oboljevaju od ketoze

Ketoza se može sprečiti pravilnom ishranom i regulacijom težine pred laktaciju, a tačna dijagnoza se postavlja kontrolom mleka i mokraće.  Ketoza je bolest visokoproduktivnih mlečnih krava koja se javljanajčešće u ranoj laktaciji i to u prve dve do četiri nedelje nakonporođaja.

Tada su energetske potrebe krave u laktaciji daleko iznadunosa hranljivih materija.Bolest se karakteriše poremećajemmetabolizma ugljenih hidrata i masti uz povećano stvaranje ketonskihtela.Ova bolest može biti primarna i sekundarana.Primarna ketoza nastaje kao posledica neuravnotežene ishrane kada zbog nedostatka energije dolazi do mobilizacije masti i stvaranja ketonskih tela.

Sekundarna ketoza nastaje uz druge bolesti koje onemogućavaju uzimanje hrane kao što su dislokacija sirišta, zaostajanje posteljice,metritis,mastitis,bolesti papaka, traumatska indigestija i drugo.Osim nedostatka apetita uočavaju se nervni poremećaji,preterano lizanje predmeta i nesiguran hod.Ketoza se još deli na kliničku i subkliničku. Subklinička ketoza se karakteriše izostajanjem simptoma bolesti, a dijagnoza se postavlja nalazom ketonskiih tela u mleku ili mokraći.

Klinička ketoza se karakteriše smanjenom mlečnošću i u blizini životinje se ponekadoseća aceton. Krava mršavi, javljaju se nervni simptomi,pospanost,ponekad i koma.Ukoliko se primete simptomi potrebno je pravovremeno medikamentozno lečenje. Ketoza se prevenira  pravilnom ishranom i regulacijom težine pred laktaciju. Nakon teljenja potrebno je izbalansirati obrok i povećati unos hrane bogate energijom a koncentrovana hraniva treba dodavati prema individualnim potrebama u odnosu na proizvodnju. Važno je da se u periodu zasušenja ishrana silažom smanji ili isključi.P

reventivno se mogu davati propilen-glikol i natrijum-propionatnekoliko dana pre ili posle teljenja. U cilju ranog otkrivanja ilečenja ove bolesti kravama se pre i posle porođaja može kontrolisatimleko i mokraća na prisustvo ketonskih  tela.

(Novosti)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar