NAJNOVIJE
Tag: prašenje krmača

Kako bi trebalo da bude normalno prašenje krmača?

Kako bi trebalo da bude normalno prašenje krmača?

Da bi prašenje krmača proteklo bez problema, svaki odgajivač mora da bude upoznat o dužini graviditeta, izgledom i pripremom krmača pred prašenje, o mogućim komplikacijama pri samom prašenju, izbacivanju placente (posteljice)... Prašenje krmače nije jednostavan događaj u reproduktivnoj fazi uzgoja svinja i uvek je ...

READ MORE +