NAJNOVIJE
Tag: prasad

Kako bi trebalo da bude normalno prašenje krmača?

Kako bi trebalo da bude normalno prašenje krmača?

Da bi prašenje krmača proteklo bez problema, svaki odgajivač mora da bude upoznat o dužini graviditeta, izgledom i pripremom krmača pred prašenje, o mogućim komplikacijama pri samom prašenju, izbacivanju placente (posteljice)... Prašenje krmače nije jednostavan događaj u reproduktivnoj fazi uzgoja svinja i uvek je ...

READ MORE +