NAJNOVIJE

Obavezan tretman semena pšenice

Ima više od deset dana kako je počela setva pšenice i kao i svake godine stručnjaci nemaju uvid u to koliko je u ovom trenutku posejano sertifikovanog semena, a koliko onog „sa tavana“. Proizvođači sami određuju šta je za njih najbolje, a rezultati zavise od mnogo faktora. Tako da se danas na našim njivama može naći i najkvalitetnije hibridno seme pšenice, sortno sertifikovano seme i u najvećem procentu  –  sopstveno seme.

Proizvođači semena su u obavezi da seme zaštite fungicidom, tako da se u prodaji ne sme naći ne tretirano seme. Međutim, da li će seme „sa tavana“ biti pre setve tretirano, prepuštno je poljoprivrednom proizvođaču koji planira da ga seje, a preporuka je da to obavezno urade.

Glavni razlog zašto je ovaj tretman neophodan je pojava glavnice (Tilletia caries) i truleži klijanaca pšenice (Fusarium sp.).

Glavnica je rasprostranjena u celom svetu i do sada nisu napravljene sorte otporne na nju, pa ako se seje ne tretirano seme šteta može biti i totalna.

Simptomi bolesti se javljaju u klasanju, a infekcija, u zavisnosti od vremenskih uslova nastaje tokom klijanja i nicanja. Glavnica se javlja ciklično, a može se preneti semenom ili zemljištem. U vreme masovnije pojave silosi ne primaju pšenicu zaraženu glavnicom, a i izvoz je zabranjen. U najgorem slučaju pšenica zaražena glavnicom se ne može koristiti ni za ishranu stoke zbog prisustva toksina.

Preventiva je uvek najjeftinija, naročito ako je ona i jedini način da se nešto spreči, kao što je slučaj sa ovim bolestima. Zato ako već sejete pšenicu „sa tavana“ neophodno je uzeti preparat Mankoseed.

Mankoseed je preventivni fungicid koji ne dozvoljava pojavu ovih bolesti ako se primeni u količini 250 ml na 100 kg semena pšenice. Primenjuje se u toku dorade ili neposredno pre setve, a po potrebi mu se dodaje 500-1.000 mililitra vode. Šire savete i uputstva o zaprašivanju semenske pšenice potražite od naših stručnjaka-saradnika na telefon: 011/78–52-771.

 

DEJAN  RELjIN, dipl.inž. master, CHEMICAL AGROSAVA

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Ostavite komentar