NAJNOVIJE
Category: Stoka
Kako formirati mala jata koka – za meso i jaja?

Kako formirati mala jata koka – za meso i jaja?

0

Za ameterski uzgoj koka  na okućnicio da biste imali dovoljno mesa i jaja za porodične potrebe - treba odabrati rase koje su dobre nosilje i imaju izražen mesni trup. Evo koje ...

READ MORE +
Gde se izgubila domaća rasa ovaca – „MIS“?

Gde se izgubila domaća rasa ovaca – „MIS“?

0

Mis ovca je prva domaća nova rasa ove vrste stoke. Nastala je dugogodišnjim radom naših naučnika ukrštanjem sa tri rase: pirotska pramenka, virtemberg i il de frans. Posebno ...

READ MORE +
Zašto je važno rezanje kravljih stopala – PAPAK IZVOR INFEKCIJE!

Zašto je važno rezanje kravljih stopala – PAPAK IZVOR INFEKCIJE!

0

Papak je važan deo tela (organizma) koji nosi celokupnu telesnu masu krave i neprekidno je izložen štetnim činiocima spoljne sredine. Papak je deo tela (organizma) koji nosi ...

READ MORE +
Nadgledanje krmače za vreme i posle prasenja – DOJENJE UZ NADZOR!

Nadgledanje krmače za vreme i posle prasenja – DOJENJE UZ NADZOR!

0

  Treba obratiti pažnju na tok prašenja i ponašanje krmače, ukoliko dođe do zastoja u prašenju. Prilikom prešenja prasad se očiste od sluzi, skratćuje im se  pupčana ...

READ MORE +
PROVERA KVALITETA SILAŽE – Kada su boja i miris sumnjivi?

PROVERA KVALITETA SILAŽE – Kada su boja i miris sumnjivi?

0

Silaža je, pored sena, glavna stočna hrana preživara u zimskom periodu. Međutim, kvalitet silaže za ishranu stoke itekako može da bude problematičan. Kako se određuje kvalitet ...

READ MORE +
Zarada iz „vodenih obora“ – Koliko je isplativ uzgoj ribe?

Zarada iz „vodenih obora“ – Koliko je isplativ uzgoj ribe?

0

Vojvodina ima velike neiskorišćene potencijale za uzgoj šaranske, a zapadna Srbija za uzgoj pastrmske ribe. Kolika je investicija za izgradnju jednog hektara šaranskog, odnosno ...

READ MORE +
Ishrana sjagnjenih ovaca pri kraju bremenitosti

Ishrana sjagnjenih ovaca pri kraju bremenitosti

0

Na početku bremenitosti ovce nemaju nekih većih zahteva kada je u pitanju ishrana. Međutim, kako bremenitost odmiče, tako i zahtevi rastu, a najveći su u poslednjih 60 dana ...

READ MORE +
ŽIVINA – Otklonite greške pri inkubiranju jaja

ŽIVINA – Otklonite greške pri inkubiranju jaja

0

Mali postotak izleženih pilića ne zavisi toliko od rasnih odlika nosilja, koliko od svega što prethodi nasađivanju, odnosno ulaganju jaja u inkubator. Često su u pitanju samo ...

READ MORE +
Da li hibridni pilići mogu da se pare i nose jaja!

Da li hibridni pilići mogu da se pare i nose jaja!

0

Mnoge odgajivače živine (amatere) interesuje da li jedan broj utovljenih hibridnih pilića bele boje perja mogu da spasu klanja i ostave ih za nošenje jaja narednih nekoliko ...

READ MORE +
Remont stada ovaca – priplodni vek sedam godina!

Remont stada ovaca – priplodni vek sedam godina!

0

Proizvodnja u ovčarstvu je rentabilna ukoliko su u stadu nalaze mlade i zdrave priplodne ovce. Proizvodnja u ovčarstvu je rentabilna ukoliko su u stado uključena mlada i zdrava ...

READ MORE +